Seksualitet

Definition og overbevisning

Med seksualitet henviser jeg til vores kønsidentitet, som omhandler vores selvopfattelse, selvoplevelse og det værd, vi føler ved blot at være de mennesker, vi er – med det køn, vi har. Seksualiteten berører måden, vi interagerer med andre, hvordan vi ser på os selv, og hvordan vi bærer os selv.

Jeg mærker og ser en betagende vitalitet, drivkraft, længsel og skaberkraft i seksualiteten og tror, at Gud har skabt os med denne essentielle, sårbare og kraftfulde vitalitet. Min overbevisning er, at seksualiteten rummer en dyb kreativitet. Hvis dele af vores seksualitet er fastlåst, såret eller forkrampet, af forskellige årsager, påvirkes noget essentielt i os og en indre kreativitet holdes i fangenskab.

Du rummer nogle helt unikke egenskaber, og Gud har skabt dig som kvinde til at afspejle Ham – ikke mindst gennem din seksualitet. Seksualiteten er en smuk og livgivende størrelse, som på mange måder er blevet perverteret. Jeg tror, at Gud har skabt os med denne vitalitet, som Han ønsker at bringe liv og frihed til samt genoprette det, som er brudt i os.

Integreret Kvindeterapi IKT Helene Lindberg Seksualitet

Hvorfor arbejde med sin seksualitet?

Når vi er afbalancerede og hele i vores seksualitet, stråler og hviler vi i os selv. Da kender vi vores værd og bliver i stand til at sætte de nødvendige grænser, der skal til for både at beskytte os selv og gøre os i stand til at udfolde os. Og vi tør stråle, som de unikke kvinder vi er. Gennem mange år har jeg talt med kvinder i alle aldre om seksualitet og selvværd. Jeg har set og mærket – både i mig selv og hos andre – en enorm sårbarhed og til tider brudthed resulterende i lavt selvværd og skam, der på forskellig vis hæmmer og bevirker, at vi begrænses i vores udfoldelser – både seksuelt og i den helt almindelige og kreative interaktion med andre mennesker. Jeg tror, det er vigtigt at arbejde med sin seksualitet, uanset om man er i et forhold eller lever alene. Vi lever hele tiden med os selv og i en vis udstrækning i relation til andre. Seksualiteten rummer en kreativitet og livskraft, som er en del af os uafhængigt af, om vi er seksuelt aktive eller ej.

 

 

Kontakt mig for mere information om det næste IKT-forløb