Krop

Dans og bevægelser

Hvorfor er kroppen vigtig? Formålet med at inddrage kroppen i terapien er, at vi skal mærke mere end at tale – fordi vi har brug for at træne det. I den vestlige verden er vi mange, som er flasket op med at rationale, videnskab og kognition er vejen til at finde svar og tilfredsstillelse i dette liv.

Når vi arbejder med kroppen, får vi direkte adgang til dele af vores sind, som kan være utroligt svære at tænke sig til. I arbejdet med kroppen kan en befriende forløsning finde sted. Ukendt potentiale kan frigives. Smerte og fastlåsthed får mulighed for at smelte i dybe stræk, og ny glæde kan flyde gennem livgivende rytmer og bevægelser. Kroppen husker og lagrer erfaringer.

Integreret Kvindeterapi IKT Helene Lindberg Danser Bevægelse

Den er intelligent og kan afsløre meget, hvis vi tør lytte til dens sprog. Traumer, skam, frygt, angst, afvisning, begejstring, glæde, sorg, tab og savn er blot nogle eksempler på, hvad der kan lagres og mærkes i kroppen. Ofte mærkes det kun momentant, men jo mere vi øver os i at lytte til vores krop og mærke, des bedre bliver vi til at forstå dens sprog og signaler – og dermed skaber vi en mere ren, hel og integreret forståelse af os selv, og mødet med andre mennesker bliver således også mere rent.

Jo stærkere vi står i os selv, desto sundere og stærkere tilknytning kan vi opnå til andre.

Dansen

Dans er en stor del af det integrerede terapiforløb. Jeg varmer kroppen op med dybe stræk, arbejder med leddene i kroppen hvorefter du guides ind i dansen. Jeg leder dig gennem forskellige bevægelser, så du i dansen mærker kroppen på en fortryllende måde.

Integreret Kvindeterapi IKT Helene Lindberg Danser Bevægelse

Vi mærker vores egne grænser, vores mod og vores frygt. Glæde og styrke kommer frem i dansen. Kreativitet, livsenergi og vitalitet kommer til udtryk. Dans og bevægelser kan hjælpe os i kontakt med forskellige fornemmelser i vores krop, som vi muligvis ellers ikke ville registrere.

Sind

Terapi

Når vi arbejder med os selv i en gruppe, både øges og udfordres vores bevidsthed omkring os selv. Vores egne grænser styrkes, og vi kan dermed forholde os mere åbent overfor hinanden. Gruppeterapi rummer en unik mulighed for at mærke og styrkes i din egen identitet, fordi andre i gruppen hjælper dig med at mærke dig selv, dine grænser, din frygt og din begejstring på en måde, som er langt sværere at opnå alene. Samtidig har gruppedynamikker den fordel, at vi præges og påvirkes af hinanden og dermed smittes af hinandens udvikling. Fællesskabet kan løfte dig og herigennem styrke din igangværende proces på berigende måder. At være sig selv sammen med andre styrker os helt ned i vores indre rødder!

Gruppeterapeutisk intervention

Konkret vil den gruppeterapeutiske intervention typisk komme til udtryk gennem indledende eller afsluttende øvelser. Jeg vil gøre brug af visualiseringer, kontaktøvelser og andre korte gruppeøvelser. Der vil være enkelte runder hvor du som deltager inviteres til at dele f.eks. en intention, erkendelse eller andet med os andre. Men vi høster primært betydningen af at mærke hinandens energi og bevæge os sammen, gennem IKT’s transformerende processer.

Integreret Kvindeterapi IKT Helene Lindberg Udvikling Sind

Ånd

Bøn

Bønnens muligheder: Når jeg ønsker at inddrage bøn i Integreret Kvindeterapi, er det fordi, jeg har en overbevisning om, at der er en Gud, som rummer universets visdom og i sit væsen er en uudtømmelig kilde med kærlighed; en Gud, som ser og kender alle hjerter! En Gud som ønsker at sætte os fri med sin kærlighed. Bøn er en invitation af Jesu nærvær. Jeg tror på, der er en uovertruffen kraft i påkaldelsen af Jesu navn. I invitationen af Jesu nærvær og påkaldelsen af Hans helbredende kraft inddrages en helt ny dimension i det terapeutiske forløb. Det er ikke længere kun vores egen bevidsthed og fornemmelser. Det spirituelle perspektiv rækker ud over vores egen formåen, vores konkrete (umiddelbart synlige) virkelighed og rationelle forståelse. Den spirituelle dimension er baseret på tro, tillid, overbevisning og – for mit eget vedkommende – erfaring.

Bøn og terapi sammen? 

Bøn vil blive en dynamisk del af terapiforløbet. Jeg vil bede korte, simple bønner – indledende og afsluttende. Herudover bliver bønnen og bevidstgørelse af den spirituelle virkelighed integreret i specifikke bevægelser undervejs – alt efter behov og intuition.

Denne del af terapien er den mest abstrakte og samtidig dybt fascinerende. Den bygger på en tro om, at der er en Gud, som har skabt og designet os unikke og med et iboende potentiale. Jeg er fyldt med tillid til, at den spirituelle del af terapien rummer overraskende elementer og muligheder. Selv har jeg erfaret, hvordan Jesus kan smelte forsvarsværker, hele sår og genopbygge det, som er brudt. Denne erfaring har bragt mig til en frihed langt ud over, hvad min forstand kan rumme.

 

Integreret Kvindeterapi IKT Helene Lindberg Udvikling Ånd

Det spirituelle univers

Jeg tror, at vi er omgivet af spirituelle kræfter, som ikke er synlige for det blotte øje. I visse sammenhænge fylder denne bevidsthed meget, men jeg oplever også, at vi – i denne del af verden – ofte kan være både uvidende og blinde overfor det, som sker i den åndelige sfære. I modsætning til mental- og kropsterapeutisk arbejde, er det min fornemmelse at vores åndelige tilstand, udvikling og afgrænsning kan opleves som diffus, tabuiseret og negligeret. Samtidig er det min overbevisning, at vi mere eller mindre influeres af forskellige åndelige kræfter; uanset om de italesættes eller ej. Ovenstående er skrevet, så du er helt klar over, hvor jeg står, og ud fra hvilket fundament jeg arbejder. Jeg ønsker at øge bevidstheden om den spirituelle virkelighed og tilkendegive mit eget udgangspunkt, men uanset tro eller overbevisning er du velkommen!

Alt ovenstående er den terapeutiske tilgang til Integreret Kvindeterapi. Indholdsmæssigt arbejder vi med vores selvværd, seksualitet og kvindelighed.

Læs mere om min definition på Seksualitet herunder

Det spirituelle univers

Jeg tror, at vi er omgivet af spirituelle kræfter, som ikke er synlige for det blotte øje. I visse sammenhænge fylder denne bevidsthed meget, men jeg oplever også, at vi – i denne del af verden – ofte kan være både uvidende og blinde overfor det, som sker i den åndelige sfære. I modsætning til mental- og kropsterapeutisk arbejde, er det min fornemmelse at vores åndelige tilstand, udvikling og afgrænsning kan opleves som diffus, tabuiseret og negligeret. Samtidig er det min overbevisning, at vi mere eller mindre influeres af forskellige åndelige kræfter; uanset om de italesættes eller ej. Ovenstående er skrevet, så du er helt klar over, hvor jeg står, og ud fra hvilket fundament jeg arbejder. Jeg ønsker at øge bevidstheden om den spirituelle virkelighed og tilkendegive mit eget udgangspunkt, men uanset tro eller overbevisning er du velkommen!

Alt ovenstående er den terapeutiske tilgang til Integreret Kvindeterapi. Indholdsmæssigt arbejder vi med vores selvværd, seksualitet og kvindelighed.

Læs mere om min definition på Seksualitet herunder

Kontakt mig for mere information om det næste IKT-forløb